آشنایی با گیاه توت فرنگی

آشنایی با گیاه توت فرنگی :

توت فرنگی یک گیاه کوچک چند ساله است که می تواند به صورت یک گیاه یکساله و یا در مدت زمان طولانی تری به صورت تجاری پرورش داده شود.

گیاه توت فرنگی از یک طوقه یا ساقه کوتاه شده مرکزی تشکیل شده که تمام اندام ها مانند برگ ها،ریشه ها،گل ها و رانر ها از آن منشا گرفته و رشد می کنند.

ارقام مختلف توت فرنگی :

صد ها رقم از توت فرنگی برای تولید تجاری در دنیا وجود داشته و اصلاح ارقام جدید نیز بدون وقفه دنبال میشود.ارقام مختلف توت فرنگی از لحاظ اندازه میوه،شکل،درجه سفتی،طعم،قابلیت نگهداری،نیاز نوری،دما و… با هم تفاوت دارند.تولید کنندگان توت فرنگی برای انتخاب رقم مناسب باید بررسی کنندکه با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه خود،کدام رقم بیشترین عملکرد و مناسب ترین مشخصات را برای ارائه به بازار دارد.

ارقامی که عمدتا در ایران کشت می شوند عبارت اند از:

رقم کامارزا:

 این رقم در حال حاضر بیشترین سطح زیر کشت را در گلخانه های هیدروپونیک دارا است. میوه درشتی دارد به تنش های محیطی حساسیت کمتری دارد و به دلیل شکل میوه بازارپسندی خوبی دارد.کامارزا روز کوتاه است و باردهی آن یکنواخت نیست و گرده افشانی گل های آن دشوار است.

رقم سابرینا:

 این رقم هم بازار پسندی خوبی دارد حتی بهتر از کامارزا. گرده افشانی آن دشوار نیست و میوه درشت و سنگینی دارد. مقاومت آن به تریپس که یکی از آفات گل در گیاه توت فرنگی می باشد زیاد است و در ضمن عملکرد بالایی هم دارد. انتظار می رود این رقم در آینده ای نزدیک سطح کشت خود را در گلخانه های هیدروپونیک به رقم کامارزا برساند. از معایب این رقم می توان به حساسیت آن به آفت کنه که یکی از آفت های مهم گیاه توت فرنگی می باشد اشاره کرد. در ضمن سابرینا روز کوتاه می باشد و باردهی آن یکنواخت نمی باشد و در فصول سرد میوه های آن دو رنگ می شود.

گاویتا:

یکی دیگر از ارقامی است که در کشت های گلخانه های هیدروپونیک جایگاه ویژه ای داشت که در حال حاضر جای خود را به رقم کامارزا داده است. این رقم میوه ای بسیار درشت دارد . میزان گل آن بسیار زیاد است و گلدهی پیوسته ای دارد و به شوری مقاومت بیشتری نسبت به سایر ارقام دارد. اما میوه آن کمی کدر می باشد که باعث شده بازارپسندی آن کم باشد. در ضمن حساس به تنش های محیطی و بیماری ها می باشد.

سن آندرس:

رقمی روز خنثی است و بازارپسندی متوسطی دارد، گرده افشانی آن راحت است و میوه آن درشت و سنگین است. اما تکثیر آن سخت و پر هزینه است و سبب می شود قیمت نشای این رقم بالا  باشد و باردهی آن یکنواخت نمی باشد.

البیون:

این رقم نیز در گخانه های هیدروپونیک طرفداران خاص خود را دارد. رقمی روز خنثی است با میوه درست و سنگین و بازارپسندی متوسط، گرده افشانی آن راحت است. اما تکثیر آن دشوار و پر هزینه است و قیمت نشا آن بالا می باشد و گلدهی آن نیز یکنواخت نمی باشد.

پاروس:

این رقم بیشتر در کشت های خاکی طرفدار دارد.حجم گل آن زیاد است عملکرد بالایی دارد و روز خنثی است و به تنش های محیطی مقاوم است. بزرگترین مشکل این رقم بازارپسندی کم آن می باشد.