روش نوار محلول غذایی

تکنیک نواری یا NFT چیست ؟

تکینک نواری  یکی از روش های پرورش گیاهان در محیط هیدروپونیک می باشد که  محلول غذایی هیدروپونیک  در مسیری کم عمق و کوچک حرکت می کند و در اختیار ریشه گیاه قرار می گیرد. این حرکت بصورت چرخشی یا سیرکوله در طول مسیر ادامه دارد.   منظور از نوار لایه نازک محلول غذایی می باشد.

توضیحات تکمیلی در رابطه با NFT

تکنیک نواری شبیه به سیستم غوطه وری است. در هر دو روش مواد غذایی توسط پمپ  و به صورت مداوم و متوالی در اختیار گیاه قرار می گیرد. تفاوت در نوع قرار گیری محلول غذایی هیدروپونیک در محل ریشه می باشد. در روش تغذیه بصورت نواری مسیر حرکت مواد غذایی باید دارای یک شیب ملایم باشد تا محلول  از تانکر های اصلی توسط پمپ به بالاترین قسمت مسیر پمپاژ شود و از آنجا بوسیله نیروی جاذبه به حرکت خود ادامه دهد.

گیاهان توسط نگهدارنده در وسط سوراخ های مخصوص کشت قرار می گیرند. گیاهان در این روش هم بصورت مستقیم و بدون مواد بستر و هم با مواد بستر می توانند کشت شوند. توجه داشته باشید که ریشه گیاهان نباید در محلول غذایی غوطه ور باشد. در آخر به یاد داشته باشید که این روش هیدروپونیک برای کشت گیاهان با اندام هوایی سنگین و پرورش میوه توصیه نمی شود چون ریشه گیاه حالت آزاد دارد در غیر این صورت باید از قیم  برای نگهداشتن گیاه استفاده نمایید.

ترجمه و تنظیم: شرکت یگانه اندیشه اگرین