اسید فولویک

فواید بسیار زیادی در گیاهان دارد ، اسید فولویک یک الکترولیت آلی قوی است که سلول گیاه را تنظیم می کند و به آن ها انرژی می دهد. اسید فولویک ماده استخراجی قوی از هیومیک است که فواید زیادی برای خاک و گیاه دارد. اسید فولویک باعث افزایش تقسیم و رشد سلول ها می شود و رشد ریشه را سبب می شود. اسید فولویک عامل کلات کننده قوی و طبیعی است. اسید فولویک طول دوره رشد گیاه را افزایش می دهد به این ترتیب که فرآیند پیر شدن را به تأخیر می اندازد .اسید فولویک جذب تمام عناصر را افزایش می دهد. اسید فولویک می تواند با جانشین شدن یا تأثیر بر نور خورشید فتوسنتز را افزایش دهد. این ویژگی مواقعی که هوا به مدت طولانی ابری است بسیار مهم است . اسید فولویک سیلیس را حل می کند و فواید این عنصر را افزایش می دهد و باعث افزایش باز شدن روزنه ها و تعرق می شود. اسید فولویک می تواند آلاینده های موجود در خاک را سم زدایی کند. اسید فولویک نیز یکی مهمترین مکمل های غذایی در سیستم های هیدروپونیک توت فرنگی می باشد که بصورت هفتگی در برنامه های غذایی استفاده می شود.