سولفات پتاسیم

این کود شیمیایی یکی دیگر از کودهای مورد استفاده در هیدروپونیک میباشد که از گوگرد و پتاسیم تشکیل شده.

گوگرد نقش اساسی در تولید اسید های آمینه و پروتیین در گیاهان دارد.

علایم کمبود گوگرد:رنگ کل  برگ و رگبرگ ها ممکن است به کلی زرد شود ، مخصوصا برگ های جوان. نوک برگ نیز زرد شده و به سمت پایین پیچ میخورد.

علایم بیش بود: کاهش اندازه برگ ، نقص در رشد کلی گیاه ، سوختگی و زردی کناره  برگ.

پتاسیم نقش برجسته در تولید آنزیم و انتقال مواد دارد.

علائم کمبود: کاهش رشد و کلورز حاشیه ای. علائم کمبود پتاسیم مانند سوختگی برگ است به صورتی که در کنار برگها بیشتر است.

علایم بیش بود: برگها به رنگ سبز تیره میشود و تعداد برگ نیز بیشتر میشود. در شدت بالای استفاده برگها خشک شده و میزیزد. ریشه ابتدا گسترش یافته و سپس نابود میشود. همچنین سبب جلوگیری از تشکیل میوه و گل و بد شکل شدن آنها میشود.