عصاره جلبک دریایی

امروزه کاربرد کودھای حاوی عصاره جلبک دریایی به صورت محلولپاشی و مصرف خاکی متداول شده است.جلبکها به دلیل دارا بودن طیف وسیع عناصر پر مصرف و کم مصرف؛فیبرها ،پلی ساکاریدها؛اسید های آلی؛پروتئین ها ، هورمون ها و تنظیم کننده های رشد مورد توجه و استفاده اکثر کشاورزان قرارگرفته اند.از مزایای این کودها میتوان به افزایش میزان کلروفیل و فتوسنتز گیاهی اشاره کرد. تحقیقات مشخص کرده که محلولپاشی عصاره جلبک دریایی محرک فتو سنتز بوده و در نتیجه قندھا و نشاسته را در گیاھان افزایش می دهد. در کشت های هیدروپونیک توت فرنگی استفاده از عصاره جلبک دریایی به یکی از ضروریات برنامه های غذایی تبدیل شده.