مونوپتاسیم فسفات

یکی از بهترین منابع برای تامین فسفر در گیاه میباشد. از دو عنصر پتاسم و فسفر تشکیل شده.

پتاسیم نقش برجسته در تولید آنزیم و انتقال مواد دارد.

علائم کمبود: کاهش رشد و کلورز حاشیه ای. علائم کمبود پتاسیم مانند سوختگی برگ است به

صورتی که در کنار برگها بیشتر است.

علایم بیش بود: برگها به رنگ سبز تیره میشود و تعداد برگ نیز بیشتر میشود. در شدت بالای استفاده برگها خشک شده و میزیزد. ریشه ابتدا گسترش یافته و سپس نابود میشود. همچنین سبب جلوگیری از تشکیل میوه و گل و بد شکل شدن آنها میشود.

فسفر موتور تولید ریشه

علایم کمبود: سبب نقص در رشد و تیرگی برگ شده و ساقه و برگ ارغوانی رنگ میشود. علایم بیش بود: سبب اختلال در جذب عناصری مانند روی و مس میشود.