کلات کلسیم

کلسیم از عناصر مهم و مؤثر در تقسیم سلولی و استحکام دیواره سلولی می باشد. این خصوصیت باعث کاهش صدمات ناشی از آفات مکنده می شود. برخی اعتقاد دارند به دلیل تحرک کم کلسیم در گیاه بهتر است بصورت محلول پاشی نیز استفاده شود. در سیستم های هیدروپونیک تغذیه هم از طریق ریشه توسط آب آبیاری و هم از طریق محلول پاشی انجام می شود. البته مهمترین نوع تغذیه، جذب توسط ریشه گیاه می باشد. نیاز توت فرنگی به کلسیم بسیار بالا است و این نیاز از هر دو روش تغذیه انجام می شود.