کودهای مکمل مورد استفاده در گلخانه های هیدروپونیک توت فرنگی

این نوع از مواد غذایی بصورت روزانه در محلول های غذایی استفاده نمی شود و همانطور که از اسم آن پیداست مکمل محلول غذایی اصلی می باشد و با توجه به شرایط گیاه و نظر مشاور گلخانه میزان استفاده از این مواد در برنامه غذایی هیدروپونیک مشخص می شود. استفاده از مکمل ها هزینه های تولید را بالا میبرد ولی نمیتوان از تاثیر آنها بر تولید چشم پوشی کرد. در صورت استفاده به هنگام این مواد میتوان عملکرد را افزایش داد.