کودهای مکمل مورد استفاده در گلخانه های هیدروپونیک توت فرنگی

این نوع از مواد غذایی بصورت روزانه در محلول های غذایی استفاده نمی شود و همانطور که از اسم آن پیداست مکمل محلول غذایی اصلی می باشد و با توجه به شرایط گیاه و نظر مشاور گلخانه میزان استفاده از این مواد در برنامه غذایی هیدروپونیک مشخص می شود. استفاده از مکمل ها هزینه های […]

نیترات کلسیم

همانطور که از نام این کود پیداست از دو عنصر نیتروژن و کلسیم تشکیل شده است. یکی از پر مصرف ترین کودها در هیدروپونیک میباشد. نیتروژن موتور رشد گیاه میباشد.نیتروژن یکی از اجزای موجود در پروتئین است که به صورت غذا در گیاه ذخیره می شود. نیتروژن در کلروفیل و همچنین در ساختار آمینو اسیدها […]

نیترات پتاسیم

یکی از کودهای شیمیایی بسیار موثر در هیدروپونیک میباشد و از دو عنصر نیتروژن و پتاسیم تشکیل شده. نیتروژن موتور رشد گیاه میباشد.نیتروژن یکی از اجزای موجود در پروتئین است که به صورت غذا در گیاه ذخیره می شود. نیتروژن در کلروفیل و همچنین در ساختار آمینو اسیدها نیز وجود دارد. علائم کمبود: روشن تر […]

نیترات آمونیوم

این کود تحرک بسیار بالایی در گیاه دارا می باشد و به سرعت جذب گیاه می شود. استفاده از آن در گلخانه های هیدروپونیک می بایست با دقت بالایی انجام شود تا اثرات مثبت آن بروز کند. این کود تامین کننده نیتروژن به دو فرم نیتراتی و آمونیومی می باشد. نیتروژن موتور رشد گیاه میباشد.نیتروژن […]

نیترات منیزیم

این کود تامین کننده دو عنصر نیتروژن و منیزیم می باشد. منیزیم از عناصر پر مصرف در گیاهان می باشد. در ساخت کلروفیل شرکت دارد. همچنین در ساخت پروتیین ها و اسید های نوکلییک نیز موثر است. کمبود: زرد شدن فاصله بین رگبرگ ها از مهمترین علایم کمبود می باشد و از کناره برگ شروع […]