تعریف هیدروپونیک

هیدروپونیک: همان پرورش گیاهان در محیطی غیر از خاک است که در آن جذب مواد غذایی توسط گیاه از طریق آب انجام می شود. در کشت هیدروپونیک توت فرنگی از بسترهای مختلفی از قبیل کوکوپیت،پرلیت،پیت ماس،لیکا و… استفاده می شود که به آن بستر کشت جامد هم می گویند. متداول ترین آنها بستر متشکل از […]

سیستم هیدروپونیک

سیستم  هیدروپونیک به چه معناست؟ در علم باغبانی ، هیدروپونیک شکلی از کشاورزی است که در آن گیاهان در خاک رشد نمی کنند بلکه ارجحیت  بر رشد گیاهان در ردیف ها و بسترهای کشت به همراه جریان ثابتی از محلول های غذایی می باشد. منظور از سیستم هیدروپونیک ، ابزار و تجهیزاتی می باشد که […]

آشنایی با گیاه توت فرنگی

آشنایی با گیاه توت فرنگی : توت فرنگی یک گیاه کوچک چند ساله است که می تواند به صورت یک گیاه یکساله و یا در مدت زمان طولانی تری به صورت تجاری پرورش داده شود. گیاه توت فرنگی از یک طوقه یا ساقه کوتاه شده مرکزی تشکیل شده که تمام اندام ها مانند برگ ها،ریشه […]

روش نوار محلول غذایی

تکنیک نواری یا NFT چیست ؟ تکینک نواری  یکی از روش های پرورش گیاهان در محیط هیدروپونیک می باشد که  محلول غذایی هیدروپونیک  در مسیری کم عمق و کوچک حرکت می کند و در اختیار ریشه گیاه قرار می گیرد. این حرکت بصورت چرخشی یا سیرکوله در طول مسیر ادامه دارد.   منظور از نوار لایه […]

خلاصه تولید توت فرنگی

خلاصه ای از تولید توت فرنگی به روش هیدروپونیک در صنعت گلخانه داری به صورت هیدروپونیک جهت تولید محصولی مانند توت فرنگی عوامل و افراد متعددی دخیل هستند تا محصول توت فرنگی بدست مصرف کنندگان محترم برسد. در ابتدای کار جهت ساخت گلخانه باید اداراتی مانند آب و برق و گاز و واگذار کنندگان زمین […]