آشنایی با مراحل کاشت و داشت و برداشت

آشنایی با مراحل کاشت،داشت و برداشت توت فرنگی به روش هیدروپونیک: برنامه ریزی: در این قسمت باید تاریخ آماده سازی گلخانه و کشت و انتظار از زمان برداشت را مشخص کنیم.در برنامه ریزی باید به موارد زیر توجه کرد: -قیمت فروش در فصل های مختلف -امکانات گلخانه -نحوه تهیه نشا -بودجه تخصیص داده شده -شرایط […]

تاسیسات و تجهیزات مورد استفاده در گلخانه های هیدروپونیک

تاسیسات و تجهیزات مورد استفاده در گلخانه های هیدروپونیک: سازه و ملزومات آن: سازه گلخانه یکی از مهمترین عناصر ساخت گلخانه می باشد و اگر سازه شما مناسب باشد سال های طولانی محدودیتی برای تولید نخواهید داشت ولی اگر سازه کیفیت لازم را نداشته باشد تغییر در آن تقریبا امکان پذیر نمی باشد و یا […]

انواع ظروف کشت درهیدروپونیک

انواع ظروف کشت در هیدروپونیک : گلدان: گلدان جزء ظروف قدیمی است که در حال حاضر تقریبا منسوخ شده است.در گذشته گلدان ها را یا روی زمین قرار میدادند یا از سکو های سیمانی استفاده میکردند وبعد ها یک گلدان را برعکس کرده و گلدانی که قرار بوده کشت در آن انجام شود را روی […]

انواع شاسی های نگهدارنده در سیستم های هیدروپونیک

بلوک های سیمانی یا سفالی: در این روش بلوک های سیمانی را به صورت عمودی با فاصله 50 سانتی متر از هم قرار میدهند و روی آنها گروبگ رو می گذارند. عموما در این روش اب زه کش جمع آوری نمیشود. در صورتی که از سفال استفاده کنیم حتما باید دو ردیف سیم مفتول روی […]

نحوه تکثیر توت فرنگی

نحوه تکثیر توت فرنگی: بهترین روش برای تولید توت فرنگی استفاده از نشای توت فرنگی میباشد. یکی از مهمترین مزیت های استفاده از نشا این است که سبب میشود از نظر زمانی جلوتر باشید. از نظر رقم و شکل نشا دارای انواع مختلفی میباشد. تکثیر توت فرنگی به دو روش انجام میشود: از طریق بذر […]